SEARCH PROPRETIES

Showing all 6 results

Symphony – S6A.809

$600

Tòa S1 nằm tại vị trí phía trong của khu chung cư Vinhomes Symphony với cảnh quan thanh bình, yên tĩnh tạo nên đẳng cấp riêng cho chủ nhân. Căn hộ có diện tích 66m2 Gồm: – 2 phòng ngủ – 2 nhà vệ sinh

2
2
66m2
Mr. Dung Nguyen Long Biên
Available

Symphony – S6B.1005

$600

Tòa S1 nằm tại vị trí phía trong của khu chung cư Vinhomes Symphony với cảnh quan thanh bình, yên tĩnh tạo nên đẳng cấp riêng cho chủ nhân. Căn hộ có diện tích 66m2 Gồm: – 2 phòng ngủ – 2 nhà vệ sinh                

2
2
66m2
Mr. Dung Nguyen Long Biên
Available

Symphony – S6A.8A15

$600

Tòa S1 nằm tại vị trí phía trong của khu chung cư Vinhomes Symphony với cảnh quan thanh bình, yên tĩnh tạo nên đẳng cấp riêng cho chủ nhân. Căn hộ có diện tích 66m2 Gồm: – 2 phòng ngủ – 2 nhà vệ sinh            

2
2
66m2
Mr. Dung Nguyen Long Biên
Available

Symphony – S6A.5A03

$650

Tòa S1 nằm tại vị trí phía trong của khu chung cư Vinhomes Symphony với cảnh quan thanh bình, yên tĩnh tạo nên đẳng cấp riêng cho chủ nhân. Căn hộ có diện tích 66m2 Gồm: – 2 phòng ngủ – 2 nhà vệ sinh          

2
2
66m2
Mr. Dung Nguyen Long Biên
Available

Symphony – S1.915

$650

Tòa S1 nằm tại vị trí phía trong của khu chung cư Vinhomes Symphony với cảnh quan thanh bình, yên tĩnh tạo nên đẳng cấp riêng cho chủ nhân. Căn hộ có diện tích 66m2 Gồm: – 2 phòng ngủ – 2 nhà vệ sinh      

2
2
66m2
Mr. Dung Nguyen Long Biên
Available

Symphony – S1.8321

$600

Tòa S1 nằm tại vị trí phía trong của khu chung cư Vinhomes Symphony với cảnh quan thanh bình, yên tĩnh tạo nên đẳng cấp riêng cho chủ nhân. Căn hộ có diện tích 66m2 Gồm: – 2 phòng ngủ – 2 nhà vệ sinh        

2
2
66m2
Mr. Dung Nguyen Long Biên
Available